strona główna
  misja naszej szkoły
  historia szkoły
  patron naszej szkoły
  muzeum regionalne
  galeria zdjęć
  grono pedagogiczne
  nasi absolwenci
  hymn szkoły
  foldery szkoły
  kawiarenka
  radiowęzeł
  dokumenty szkolne
  co dalej Gimnazjalisto?
  Wiarygodna szkoła
  akcja "Szkoła z klasą"
  happeningi, ogniska, imprezy
  sport, UKS "AS" Zakrzew
  projekty, konkursy
  gazetka "Szuflada"
  gość miesiąca
  wolontariat
  uroczystości szkolne
  nasza miejscowość
  nietypowe lekcje
  wycieczki, zielona szkoła
  edukacja obywatelska
  samorząd szkolny
  świadkowie historii
  Wieści
  dla rodziców
  kontakt
 
Dokumenty szkolne
 
  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego ( plik pdf.)

  • Regulamin Wolontariatu Szkolnego (Plik.pdf)

  • Regulamin wypożczania podręczników (Plik.pdf)

  • Regulamin biblioteki szkolnej (Plik.pdf)

  • Wewnątrzszkolny System Oceniania (Plik. pdf)

  • Procedury przeciwdziałania mobbingowi (Plik pdf.)

  • Kodeks równego traktowania (Plik pdf.)

  • Statut (Plik pdf.)

  • Wykaz podręczników w roku szkolnym 2016/2017 dla klas trzecich (plik pdf.)
  • Zarządzenie sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych (plik pdf.)