strona główna
  misja naszej szkoły
  historia szkoły
  patron naszej szkoły
  muzeum regionalne
  galeria zdjęć
  grono pedagogiczne
  nasi absolwenci
  hymn szkoły
  foldery szkoły
  kawiarenka
  radiowęzeł
  dokumenty szkolne
  co dalej Gimnazjalisto?
  Wiarygodna szkoła
  akcja "Szkoła z klasą"
  happeningi, ogniska, imprezy
  sport, UKS "AS" Zakrzew
  projekty, konkursy
  gazetka "Szuflada"
  gość miesiąca
  wolontariat
  uroczystości szkolne
  nasza miejscowość
  nietypowe lekcje
  wycieczki, zielona szkoła
  edukacja obywatelska
  samorząd szkolny
  świadkowie historii
  Wieści
  dla rodziców
  kontakt
 
Kawiarenka

Pomysł utworzenia kawiarenki szkolnej powstał już na początku działalności Gimnazjum. Młodzież od zawsze chciała mieć miejsce, gdzie może się spotkać, wypić herbatę, podyskutować. Marzenie to stało się realne w bieżącym roku. Wiosną tego roku rozpoczęliśmy prace wykończeniowe dwóch pomieszczeń znajdujących się w piwnicy szkoły.
Z pomocą rodziców izby zostały połączone i wytynkowane. Ułożono drewnianą podłogę i pomalowano pomieszczenia. Ogromny wkład we wszystkie prace wnieśli sami uczniowie. Jednocześnie prosiliśmy wszystkich uczniów i nauczycieli o poszukiwanie starych mebli, krzeseł, stołów i innych ciekawych przedmiotów, które mogłyby być wyposażeniem lub ozdobą kawiarenki. Chcieliśmy bowiem, aby jej styl pasował do stylu Szkolnego Muzeum. Prośba nasza spotkała się z natychmiastową odpowiedzią. Otrzymaliśmy w darze wiele cennych mebli (niektóre spośród nich mają około stu lat), bibelotów, starych lamp, ozdobnych butelek itp. Czyszczeniem mebli zajęli się gimnazjaliści. W pracach wykończeniowych brali udział nauczyciele i uczniowie. Opracowano sposób rozmieszczenia stołów i kredensów. Przymocowane zostały karnisze. Ściany ozdobiono przygotowanymi wcześniej, oprawionymi w ramki, wierszami i sentencjami, które proponowali gimnazjaliści. Przejścia między izbami ustylizowano na średniowieczne łuki. Ogłosiliśmy, wśród uczniów i nauczycieli, konkurs na nazwę naszej kawiarni. Ostatecznie zwyciężyła nazwa "Muzealna", którą zaproponowali uczniowie klasy I A. O radości, jaką uczniom sprawiło otwarcie kawiarenki "Muzealna" niech świadczą fragmenty ich listów, które wysłali do "Echa Dnia" z prośbą o wydrukowanie. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwaliśmy ich druku.

Rok szkolny 2014/2015

Nowe obliczne kawiarenki "Muzealna"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt "Muzealna - dziedzictwo kulturowe" polegający na remoncie i modernizacji Muzeum i Kawiarenki Regionalnej współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
W ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kawiarenka oraz Muzeum to miejsce wspólne. Powstały, by służyć integracji, ocalać historię naszego regionu, przechowywać pamięć przodków, kultywować tradycję i kulturę naszego regionu, rozwijać kulturalnie społeczność lokalną.
Kawiarenka Muzealna oraz Muzeum Regionalne, aby dziś dobrze mogły służyć społeczności lokalnej, wymagały remontu i odnowienia. Przekraczało to możliwości finansowe Stowarzyszenia Brać Sienkiewiczowska - gospodarza tych obiektów. Aby dalej móc realizować działania mające na celu integrację i rozwijanie społeczności lokalnej poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego podjęliśmy się napisania projektu Muzealna - dziedzictwo kulturowe. Realizacja projektu była dla nas szansą na zwiększenie potencjału kreacji oferty kulturowej w naszej gminie. Muzeum oraz Kawiarnia pełniące funkcję świetlicy wiejskiej są bazą działań kulturowo - rozrywkowych i integrujących. Odpowiedni standard tych pomieszczeń pozwala nam podejmować wiele ważnych
i ciekawych inicjatyw. Dzięki projektowi Muzealna - dziedzictwo kulturowe realizowanego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wykonaliśmy następujące prace remontowe:

  • Pomalowaliśmy ściany Muzeum.
  • Naprawiliśmy pęknięcia ścian w Kawiarence, pokryliśmy karton-gipsem rury kanalizacyjne oraz pomalowaliśmy ściany.
  • Wycyklinowaliśmy oraz wylakierowaliśmy podłogę z desek.
  • Uzupełniliśmy aneks kuchenny kawiarenki.
  • Zakupiliśmy serwis kawowy.

 Nasza kawiarnia stała się jeszcze bardziej istotnym centrum kulturalnym i integracyjnym, przyciąga swym niepowtarzalnym klimatem. Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy jakości i standardu spędzania czasu przez miesz­kańców gminy w naszych pomieszczeniach.
Kawiarenka Muzealna i Muzeum Regionalne służą i maja służyć w przyszłości społeczności lokalnej, tworząc w mieszkańcach poczucie  wspólnoty i przynależności do miejsca, ich  życia  i pracy. Budząc szacunek  do kultury, tradycji i historii, uczą lepszej przyszłości.