strona główna
  misja naszej szkoły
  historia szkoły
  patron naszej szkoły
  muzeum regionalne
  galeria zdjęć
  grono pedagogiczne
  nasi absolwenci
  hymn szkoły
  foldery szkoły
  kawiarenka
  radiowęzeł
  dokumenty szkolne
  co dalej Gimnazjalisto?
  Wiarygodna szkoła
  akcja "Szkoła z klasą"
  happeningi, ogniska, imprezy
  sport, UKS "AS" Zakrzew
  projekty, konkursy
  gazetka "Szuflada"
  gość miesiąca
  wolontariat
  uroczystości szkolne
  nasza miejscowość
  nietypowe lekcje
  wycieczki, zielona szkoła
  edukacja obywatelska
  samorząd szkolny
  świadkowie historii
  Wieści
  dla rodziców
  kontakt
 
Misja naszej szkoły
         Od samego początku działalności Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie przyświeca nam jeden cel: pragnienie stworzenia szkoły z tradycjami, szkoły, która wyróżniała by się spośród innych niepowtarzalnym klimatem. Cel ten chcieliśmy realizować w dwóch różnych płaszczyznach: pragnęliśmy, aby Gimnazjum nasze było nie tylko placówką wychowawczą ale stanowiło również swoistego rodzaju centrum lokalnej kultury. Dzisiaj, po czterech latach działalności, możemy powiedzieć, że w znacznej mierze udało się spełnić nasze zamierzenie. Mottem szkoły. które bardzo trafnie wyraża charakter i cel naszej misji są słowa: Sapere aude, incipe! Odważ się być mądry, zacznij! Nie chodzi nam przy tym tylko i wyłącznie o wykształcenie, o wiedzę. O wiele ważniejszą sprawą jest to, aby uczeń potrafił mądrze pokierować swoim życiem, aby rozumnie stawiał czoło rzeczywistości. Same wiadomości tutaj nie wystarczą, Należy ukształtować osobowość ucznia, przekazać tradycyjne wartości, rozbudzić jego wrażliwość. Staramy się to czynić podejmując szereg inicjatyw. Po pierwsze, udało nam się już na trwałe wprowadzić tradycję uczestnictwa uczniów w spektaklach teatralnych oraz w spotkaniach Młodzieżowej Akademii Filmowej. Pozwala to zaszczepić w naszej młodzieży nawyk chodzenia do teatru i kina, Dzięki temu uczniowie poznają inny niż dotychczas sposób spędzania wolnego czasu. W efekcie stają się nic tylko odbiorcami kultury ale świadomymi uczestnikami życia kulturalnego.


Nasi uczniowie.

Egzamin gimnazjalny.


Absolwenci Gimnazjum w Zakrzewie

Fragment szkolnych ogrodów botanicznych.