strona główna
  misja naszej szkoły
  historia szkoły
  patron naszej szkoły
  muzeum regionalne
  galeria zdjęć
  grono pedagogiczne
  nasi absolwenci
  hymn szkoły
  foldery szkoły
  kawiarenka
  radiowęzeł
  dokumenty szkolne
  co dalej Gimnazjalisto?
  Wiarygodna szkoła
  akcja "Szkoła z klasą"
  happeningi, ogniska, imprezy
  sport, UKS "AS" Zakrzew
  projekty, konkursy
  gazetka "Szuflada"
  gość miesiąca
  wolontariat
  uroczystości szkolne
  nasza miejscowość
  nietypowe lekcje
  wycieczki, zielona szkoła
  projekt MONA
  samorząd szkolny
  świadkowie historii
  Wieści
  dla rodziców
  kontakt
 
Projekt MONA
        Chcemy uczyć aktywności, żeby uczniowie wiedzieli, że to, czy w szkole jest atrakcyjnie i dobrze, zależy nie tylko od nauczycieli, ale także od nich Przed gimnazjum w stanęła MONA, czyli Miejsce Oczekiwania Na Autobusy. Całość projektowali uczniowie pod okiem pani architekt prowadzącej warsztaty Są już ustawione ławki, stoliki, drewniane daszki. Budulec szkoła kupiła tanio w nadleśnictwie. Rodzice pomagali przewieść drewniane bele do tartaku i przy suszeniu, cięciu, impregnowaniu, lakierowaniu. Pracami kierowali państwo Lwańscy. Wszystko musiało być gotowe na 15 czerwca, gdy MONA była uroczyście otwierana. Uczniowie wraz z opiekunką szkolnego samorządu opracowali specjalny program. Dzięki temu w gimnazjum odbywały się sobotnio-niedzielne warsztaty budzenia aktywności i rozwoju osobowości. Prowadzili je pracownicy z Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej . Uczestniczyło w nich ok.80 prac.uczniów. Nie jest tak, że teraz wszyscy uczniowie prześcigają się w zaangażowaniu, ale rozszerzyła się grupa najbardziej aktywnych -to już prawie 30 uczniów. Powołali kabaret, napędzają się wzajemnie. UROCZYSTE OTWARCIE OBIEKTU Pani dyrektor wręczyła wszystkim zaangażowanym w projekt dyplomy, nagrody książkowe oraz przyznała rodzicom i sponsorom honorowe tytuły "Przyjaciela Szkoły". W części artystycznej wystąpili uczniowie gimnazjum w pokazie akrobatycznym, w układzie tanecznym czirliderek oraz szkolnym kabarecie. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego zostały przeprowadzone wybory najładniejszej gimnazjalistki. Miss Szkoły 2004 roku została Joanna Skorza, uczennica klasy II A, wicemiss została Agata Falińska z klasy III A, zaś miss publiczności - Justyna Nowak, uczennica klasy III F. Pragniemy podziękować firmie Bingo - Cosmetics oraz panu Robertowi Wydrze za ufundowanie kosmetyków i upominków. 7 czerwca 2004 roku w Publicznym Gimnazjum w Zakrzewie miało miejsce zakończenie realizacji projektu "Nie ma samorządności bez aktywności, czyli co zrobić, żeby nie przespać życia". Celem głównym naszego przedsięwzięcia było zagospodarowanie fragmentu szkolnego ogrodu, jako Miejsca Oczekiwania Na Autobusy - "MONA". Udało się. Nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i szczęśliwe zakończenie realizacji projektu. Wszystko zaczęło się w październiku 2003 roku, kiedy to otrzymaliśmy grant w wysokości 10 tys. złotych z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność "Równać szanse 2003 - Szkoły Aktywne". Podczas realizacji projektu położyliśmy nacisk na rozwój osobowy i społeczny naszych uczniów. Odbyły się w tym kierunku następujące warsztaty: "Wzmacniające poczucie własnej wartości, trudna sztuka podejmowania decyzji"; Szkolenie samorządności dla najaktywniejszej młodzieży gimnazjalnej. Po tych warsztatach SU wraz z opiekunami nawiązał współpracę z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Radomiu, szkołą również aktywną i prężnie działającą na rzecz środowiska, jak nasze gimnazjum. Przez cały rok odbywały się spotkania gimnazjalistów z osobami aktywnie działającymi na terenie gminy. Wśród zaproszonych gości byli - wójt gminy, radni oraz społecznicy gminni. Celem głównym naszego projektu było stworzenie oczekujących na autobusy. Dzięki wielkiej ofiarności rodziców, wielkiemu sercu ludzi dobrej woli, możliwa okazała się realizacja naszych zamierzeń i celów. I tak powstała MONA. Beata Słowik nauczycielka języka polskiego Publicznego Gimnazjum w Zakrzewie