strona główna
  misja naszej szkoły
  historia szkoły
  patron naszej szkoły
  muzeum regionalne
  galeria zdjęć
  grono pedagogiczne
  nasi absolwenci
  hymn szkoły
  foldery szkoły
  kawiarenka
  radiowęzeł
  dokumenty szkolne
  co dalej Gimnazjalisto?
  Wiarygodna szkoła
  akcja "Szkoła z klasą"
  happeningi, ogniska, imprezy
  sport, UKS "AS" Zakrzew
  projekty, konkursy
  gazetka "Szuflada"
  gość miesiąca
  wolontariat
  uroczystości szkolne
  nasza miejscowość
  nietypowe lekcje
  wycieczki, zielona szkoła
  edukacja obywatelska
  samorząd szkolny
  świadkowie historii
  Wieści
  dla rodziców
  dla rodziców
  kontakt
 
Samorząd Szkolny
 

REGULAMIN SAMORZADU SZKOLNEGO - ( plik pdf.)
ORDYNACJA WYBORCZA - (plik pdf.)

Rok szkolny 2016/2017

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
21 listopada 2016 roku

Wybraliśmy Najsympatyczniejszych wśród uczniów klas oraz Najsympatyczniejszą klasę 2b.
Najsympatyczniejsi w roku szkolnym 2016/2017
1a: Natalia Nowakowska, Kacper Kozłowski
1b: Julita Firlej, Mikołaj Woźniak
1c: Ewelina Sikorska, Kacper Gregorczyk
1d: Mateusz Bieniek, Agata Klęczaj
2a: Milena Kurowska, Jakub Mostek
2b: Klaudia Wojciechowska, Kacper Wdowczyk
2c: Daria Pysiak, Daniel Marzec
2d: Angelika Skorża, Jakub Suwała
2e: Julia Łepecka, Filip Kapturkiewicz
3a: Karolina Kwiecień, Patryk Waniak
3b: Aleksandra Molenda, Maciej Cis
3c: Julita Różycka, Kacper Mieszczakowski
3d: Iwona Prokopowicz, Daniel Tomasik

 


ZBLIŻA SIĘ DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
ZAPRASZAMY DO ZABAWY!

21 listopada 2016 r. w gimnazjum obchodzić będziemy  "Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień".
Czy będzie to dzień pełen uśmiechu, miłych słów, ciepłych spojrzeń i serdecznych gestów?
Zależy tylko od Was!
Udział w akcji ma nam przypomnieć, że życzliwości - to uśmiech, miłe słowo i ciepłe spojrzenie jak również, aby zasłużyć na życzliwość innych, samemu trzeba się na nią zdobyć.
Zabawa polegać będzie na przygotowaniu pozdrowień, bądź życzeń dla przyjaciół, znajomych lub nauczycieli i zapisaniu ich na specjalnie przygotowanych karteczkach w kształcie jabłek, a następnie zawieszeniu ich na "Drzewkach życzeń i pozdrowień", - które znaleźć będziecie mogli w dniu akcji na I piętrze. 
Dodatkową atrakcją zabawy będzie wybranie przez nauczycieli  naszej szkoły "Najżyczliwszej klasy".
Osoby uczestniczące w akcji prosimy o przypięcie żółtych uśmiechniętych buziek!
Zachęcamy uczniów oraz grono pedagogiczne do aktywnego i kreatywnego udziału w akcji.

Organizatorzy:
Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/2017


od lewej: Aleksandra Radomka, Zuzanna Korycka, Kacper Górka, Aleksandra Molenda


30 września 2016 roku odbyły sie wybory do władz Samorządu Uczniowskiego 2016. W głosowaniu wzięło udział 275 osób. Uczniowie i pracownicy głosowali na swoich kandydatów do samorządu oraz na opiekunów samorządu.
Po przeliczeniu głosów wygrała uczennica klasy 3c - Zuzanna Korycka z ilością 87 głosów, tuż za nią była Aleksandra Molenda z klasy 3b - 84 głosy. Na kolejnych miejscach:Aleksandra Radomska z klasy 3a, Weronika Sadownik - klasa 2a. Opiekunami zostały: Monika Rdzanek, Beata Słowik, Ewelina Woźniak.
Wygranym gratulujemy

.

 


Rok szkolny 2015/2016

Jesteśmy Szkołą Demokracji!

Spełniliśmy 7 obszarów certyfikatu i został nam przyznany Certyfikat Szkoły Demokracji. Spełniamy warunki dla rozwoju samorządności i partycypacji uczniowskiej, a także kształtujemy postawy obywatelskie uczniów i uczennic. 

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie w elitarnym gronie 87 szkół z Polski, które otrzymały tytuł "Szkoła Demokracji". 
Znamy już listę szkół, które otrzymały certyfikat!!!!
W powiecie radomskim tytuł taki otrzymała tylko nasza szkoła oraz liceum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Kryteria certyfikacji w projekcie zawierały się w 7 obszarach:

Wybory reprezentacji
Komunikacja i media
Działania uczniów
Podejmowanie decyzji
Uczenie się i nauczanie
Zasoby i kwestie formalne
Otwarta szkoła

http://szkolademokracji.ceo.org.pl/./szkoly-demokracji-w-ca.

http://szkolademokracji.ceo.org.pl/./publiczne-gimnazjum-nr.

 


Mamy Rzecznika Praw Ucznia w tajnym głosowaniu społeczność szkolna wybrała panią Annę Włodarczyk - Rzecznikiem Praw Ucznia.

ZADANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA
INFORMACJA DLA UCZNIÓW

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:
. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
. Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli,
. W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego,
. Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów,
. Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów,
. Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.
Środki działania Rzecznika:
. Załatwianie indywidualnych skarg,
. Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole,
. Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom),
. Współpraca z fachowcami (np.psychologiem, pedagogiem, prawnikiem),
. Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym,
. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców,
. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów, 
. Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
Szkolny Rzecznik może:
. Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie,
. Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego,
. Organizować konfrontacje wyjaśniające,
. Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia,
. Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.
Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:
. zapoznanie się z opinią stron konfliktu, 
. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy, 
. skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu, 
. w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej, 
. ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:
. zapoznanie się z opinią stron konfliktu, 
. podjęcie mediacji ze stronami, 
. zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego, 
. wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.
Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:
1. Znajomość Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz Konwencji Praw Dziecka.
2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.
O czym uczeń wiedzieć powinien:
1. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. 
2. Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo. 
3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka. 
4. Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia. 
5. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.


WALCZYMY O CERTYFIKAT "SZKOŁA DEMOKRACJI"

W tym roku nasza szkoła stara się o przyznanie certyfikatu Szkoły Demokracji. Organizatorem akcji jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, z którym współpracujemy od lat uczestnicząc w różnych projektach np.: Masz głos masz wybór, Samorządy mają głos, Marsz na wybory czy Flagi wolności, truskawki radości. Aby otrzymać to wyróżnienie jakim jest certyfikat "Szkoła Demokracji" musimy spełnić 7 kryteriów:
1. Wybory reprezentacji
2. Komunikacja i media
3. Działania Uczniów
4. Uczenie się i nauczanie
5. Podejmowanie decyzji
6. Zasoby i kwestie formalne
7. Otwarta szkoła
Spełnienie tych kryteriów jest konieczne aby otrzymać certyfikat. Spełnianie każdego kryterium musimy udokumentować na platformie internetowej. Na dolnym korytarzu szkolnym mamy swoją tablice na której informujemy Was o bieżących działaniach. Jesteśmy już po diagnozie, która została zaakceptowana przez naszą mentorkę. DZIAŁAMY DALEJ. Wiele kryteriów które musimy spełnić aby uzyskać certyfikat funkcjonują w naszej szkole sprawnie od wielu lat. Te w których jesteśmy słabsi postaramy się poprawić . A certyfikat będzie dla nas miłym potwierdzeniem tego, że angażowanie się w sprawy społeczne oraz w życie szkoły nie jest nam obce.
http://www.szkolademokracji.ceo.org.pl/relacje/diagnoza,796

11 listopada będziemy wspominać ważny moment odbudowania w 1918 roku niepodległego państwa polskiego. 11 listopada to święto radosne. Warto w tym dniu przypiąć kotylion w narodowych barwach. Samorząd Uczniowski przygotował kotyliony dla uczniów naszego gimnazjum.
Wspólne przygotowywanie kotylionów było sympatyczną zabawą, a jednocześnie autentyczną lekcją patriotyzmu.


Finał akcji zeszytowej 2015

Za sprawą pani Anety Glegolskiej, zaprzyjaźnionej wolontariuszki,  otrzymaliśmy od darczyńców ze stolicy ponad 800 zeszytów, 8 plecaków, piórniki, długopisy, ołówki, zestawy matematyczne i wiele innych drobiazgów.    Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy jak co roku zaangażowali się w pomoc naszym gimnazjalistom.


Nakręć się na .. pomaganie!!!

O akcji zbierania plastikowych nakrętek słyszał niemal każdy z nas. Zbierają je dzieci i dorośli w całej Polsce. Pojemniki na tego typu surowiec pojawiają się nie tylko w przedszkolach i szkołach, ale coraz częściej można je zauważyć w hipermarketach oraz małych, osiedlowych sklepikach. Nie dziwi nas również pojemnik na zakrętki znajdujący się w urzędzie czy w recepcji wielu firm. Co sprawiło, że akcja przybrała tak ogromną skalę i dlaczego właściwie warto zbierać nakrętki?
Ideę zbierania nakrętek wprowadzili w życie studenci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. To właśnie kilku młodych ludzi wymyśliło charytatywną zbiórkę. Pieniądze z akcji miały zostać przeznaczone na pomoc dla znajomego. Akcja się powiodła, a idea szybko doczekała się kontynuacji. I tak nakrętkowe szaleństwo ogarnęło praktycznie całą Polskę.
Dziś szacuje się, że o tej akcji słyszał co trzeci Polak. Jednak nie wszyscy do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jak cały proces wygląda w praktyce. Co więc dzieje się z nakrętkami, które wrzucamy do pojemników? Otóż plastikowe nakrętki w pierwszej kolejności trafiają do siedziby fundacji lub stowarzyszenia. To właśnie tutaj wolontariusze je segregują, ważą i pakują. Następnie nakrętki trafiają do firmy recyklingowej. Fundacje mają najczęściej podpisaną umowę na odbiór surowca prosto z ich magazynów. Firmy recyklingowe należność wpłacają zaś na subkonta osób na rzecz których prowadzona jest akcja. Po uzbieraniu odpowiedniej kwoty organizacje zakupują potrzebny sprzęt czy opłacają rehabilitację. Zaś nakrętki firma recyklingowa przerabia na plastikowy granulat. Z tak powstałego surowca mogą powstać nowe zakrętki, plastikowe opakowania czy inne przedmioty.
Akcja zbierania nakrętek pozwala uzbierać pieniądze na cele charytatywne. Za kilogram nakrętek fundacje uzyskują w skupach około 70 groszy. Niby niewiele, ale przecież zbiórki są akcjami zakrojonymi na szeroką skalę. Za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt nakrętek stowarzyszenia nie kupią wózka inwalidzkiego. Ale, gdy te kilkanaście lub kilkadziesiąt zakrętek wrzuci do pojemników tysiące ludzi, pieniądze wystarczą na sfinansowanie takiego zakupu. I tak niepozorne nakrętki, bezwartościowe z pozoru śmieci, przemieniają się w coś, co może uratować życie, czy ułatwić powrót do zdrowia. Stają się zatem czymś naprawdę cennym.
Samo zbieranie nakrętek jest korzystne jeszcze z kilku innych powodów. Nie można tutaj pominąć względów ekologicznych. W końcu zamiast trafić na wysypiska, przerabiane są one na surowiec wtórny. Warto także zwrócić uwagę na to, że to właśnie dzięki tej akcji naprawdę dużo osób nie wyrzuca do pojemnika ze śmieciami zakręconych butelek. Butelki bez nakrętek zaś nie tylko zajmują mniej miejsca, ale mogą być bez problemu sprasowane w sortowniach.
Zbieranie nakrętek skłania ludzi do zaangażowania się w inicjatywę społeczną. Odnosi się to również do dzieci, które uczą się nie tylko tego, że śmieci warto segregować, ale i oswajają się z myślą, że należy nieść pomoc innym.
Akcje zbierania nakrętek organizują nie tylko fundacje czy rozmaite stowarzyszenia przekazujące pieniądze na cele charytatywne. Coraz częściej także bliscy i znajomi osób niepełnosprawnych, potrzebujących drogiej rehabilitacji, leczenia lub specjalistycznego sprzętu, postanawiają zorganizować akcję na własną rękę. Jedną z rodzin, która samodzielnie zbiera korki dla swojego synka Mikołaja, są państwo Solińscy z Zatopolic. Mikołaj Soliński ma 6 lat. Choruje na mózgowe porażenie dziecięce, które nie pozwala mu chodzić i funkcjonować jak inne, zdrowe dzieci. Mikołaj jest przesympatycznym dzieckiem, potrafiącym cieszyć się swoim życiem. Każdego kogo spotka, zaraża swoim niezwykłym optymizmem i dziecięcą wiarą. Bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach ze swoimi rówieśnikami w przedszkolnej grupie "Biedronki". Jest bardzo otwarty i chętny do pracy nie tylko z nauczycielami, ale również rehabilitantami.
Rodzice Mikołaja zdecydowali się na samodzielne zbieranie nakrętek, gdyż rehabilitacja chłopca jest bardzo kosztowna. Na swojej posesji przygotowali specjalne pomieszczenie, w którym gromadzą kolorowy towar pozyskany ze szkół, przedszkoli oraz dzięki znajomym. Firma recyklingowa, która odbiera nakrętki od rodziny, zgłasza się po nie dopiero wtedy, gdy uzbiera się ich około 1 tony, a niestety trwa to nawet kilka miesięcy. Mikołaj jest podopiecznym fundacji "Zdążyć z pomocą", ma swoje subkonto, na które spółka Eko- Sam z Milejowic przekazuje fundusze za uzbierane nakrętki. Pieniądze pozyskane w ten sposób mogą być przeznaczone wyłącznie na rehabilitację dziecka. Dzięki temu rodzina Solińskich może również opłacać zakup specjalistycznych bucików, tzw. ortez, jak również prywatne wizyty u specjalistów czy zabiegi rehabilitacyjne. Od kilku lat Mikołaj wraz ze swoją mamą Edytą, uczestniczy w obozach dla niepełnosprawnych, aby jak najlepiej usprawnić swoje ciało do podejmowania codziennych czynności. Nie jest to jednak turnus bezpłatny. 3 tygodniowy pobyt dziecka kosztuje około 6 tysięcy złotych. Rodzice Mikołaja starają się, aby uczestniczył on 2-3 razy w roku w takiej formie rehabilitacji, gdyż największym marzeniem chłopca jest to, aby mógł samodzielnie się poruszać. Chłopiec na co dzień porusza się z pomocą specjalistycznego wózka, którego zakup wynosi około 7 tysięcy złotych. Najlepiej aby był on nowy, przystosowany do wzrostu dziecka i jego potrzeb. W ostatnim czasie Mikołaj uczy się chodzić, wykonując trudne i meczące ćwiczenia na tzw. lokomacie. Jest to urządzenie pozwalające na precyzyjne wykonanie cykli chodu o wzorcu maksymalnie zbliżonym do naturalnego. To niezbędny element w leczeniu zaburzonej funkcji chodu. Jest to uciążliwe i żmudne ćwiczenie dla tak małego dziecka, ale bardzo ważne do uruchomienia i usprawnienia jego nóżek. 45 minut tego typu ćwiczeń to koszt około 2,5 tysiąca złotych, a efekty można dopiero zauważyć po kilkunastu takich seansach rehabilitacyjnych.
Jak każde dziecko Mikołaj rośnie i rozwija się. Nie jest jeszcze w stanie samodzielnie chodzić, dlatego do jego funkcjonowania niezbędny jest również pionizator oraz specjalny wózek inwalidzki, dzięki którym będzie mógł się przemieszczać i pokonywać wiele barier architektonicznych oraz brać aktywny udział w życiu społecznym.
Od dwóch lat uczniowie PG w Zakrzewie angażują się w akcję zbierania plastikowych nakrętek dla Mikołaja. Corocznie rodzice chłopca odbierają od nas kilka worków tego kolorowego surowca. Nasi uczniowie zachęcają do zbierania swoich najbliższych, sąsiadów i znajomych. Oznakowane pudełka na nakrętki znajdują się w przedszkolu, do którego uczęszcza Mikołaj, w Publicznym Gimnazjum w Zakrzewie, Świetlicy Gminnej w Gulinku oraz w Urzędzie Gminy w Zakrzewie. W najbliższym czasie planujemy tego typu pojemniki ustawić we wszystkich świetlicach znajdujących się na terenie naszej gminy. Zachęcamy również wszystkie szkoły podstawowe do włączenia się w pomoc Mikołajowi. Zbieranie nakrętek nie wymaga dodatkowego nakładu pracy. Wystarczy wyrobić w sobie nawyk zbierania ich w domu. Większą ilość będziecie mogli Państwo przekazywać bezpośrednio rodzinie chłopca. 
Ale gdyby co piąty Polak oddał jedną zakrętkę dziennie, fundacja, w której zarejestrowany jest Mikołaj, byłaby w stanie zakupić około 750 wózków inwalidzkich w ciągu roku.
Zbieranie plastikowych nakrętek to stosunkowo prosty sposób, aby komuś pomóc. Każda plastikowa nakrętka jest cenna! Nie wyrzucaj jej więc z innymi odpadami do śmieci, postaw pojemnik z workiem i zacznij je zbierać. Stań się darczyńcą, dołącz do nas .
Nakręć się i ..pomagaj!


Dzien Komisji Edukacji Narodowej

Tegoroczne Święto Nauczyciela w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie, które odbyło się 13 października 2015 roku, miało niezwykle atrakcyjny przebieg. Oczywiście od rana pięknie ubrani uczniowie składali swym belfrom serdeczne życzenia, wręczając kwiaty lub drobne, słodkie upominki. Lekcje, choć trwały od rana do późnego popołudnia, również były trochę inne. Przede wszystkim z tego względu, że uczniowie zachowywali się wyjątkowo grzecznie, chcąc w ten sposób wyrazić swoje podziękowania i swój szacunek wobec tych, którzy niestrudzenie stoją na straży ich edukacji i wychowania. 
Oficjalna uroczystość rozpoczęła się od złożenia życzeń, dla wszystkich pracowników szkoły, przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego- Martę Krzyżanowską. 
Dyrektor Gimnazjum, Krystyna Smolińska, dziękując za oddanie i pracę wszystkim pracownikom szkoły, wręczyła niektórym z nich wyróżnienia.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, która w tym roku przybrała formę koncertu życzeń. Prezenterzy, odczytywali życzenia dla Pań Dyrektorek, nauczycieli i pozostałych pracowników. Specjalnie dla każdego występowała gwiazda polskiej sceny muzycznej. Każdy wykonawca lub zespół prezentował układ choreograficzny, koniecznie uzupełniony odpowiednią charakteryzacją.
Dla całej społeczności uczniowskiej jak również dla pracowników gimnazjum dzień był naprawdę wyjątkowy i prawdziwie świąteczny. Godzinny koncert pozwolił zapomnieć o klasówkach, odpytywaniach a jednocześnie pokazał, że w szkole może być przyjemnie. Organizatorzy przedsięwzięcia już poczynili starania, by w przyszłym roku przybyły do Gimnazjum kolejne gwiazdy polskiej estrady.


SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2015/2016

MARTA KRZYŻANOWSKA - PRZEWODNICZĄCA
ANITA NOWAK - ZASTĘPCZYNI PRZEWODNICZĄCEJ
WERONIKA IWAŃSKA - ZASTĘPCZYNI PRZEWODNICZĄCEJ
MARCIN TOMASZEWSKI - SEKRETARZ
JULIA SZUBIŃSKA - SKARBNIK I
PIOTR KOŁTUN - SKARBNIK II


WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO !!!

W dniu 29.09.2015r w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Wszyscy uczniowie mogli wziąć udział w demokratycznych wyborach. Kampanie poszczególnych kandydatów trwały już od kilku dni, każdy chciał pokazać się z jak najlepszej strony i przypodobać się jak największemu gronu wyborców. W całej szkole widniały plakaty zachęcające uczniów, powstawały strony internetowe, a kandydaci czynnie deklarowali swoją chęć do małych zmian i ulepszeń w szkole. Myślą przewodnią kandydatów na stanowisko przewodniczącego było wprowadzenie jeszcze milszej i przyjaznej atmosfery w naszej placówce. Osoby, które podjęły się rywalizacji to: Anita Nowak, Weronika Iwańska, Marta Krzyżanowska, Julia Szubińska, Piotr Kołtun oraz Marcin Tomaszewski. W komisji wyborczej zasiadły uczennice z 3 klas, Julia Wabik, Aleksandra Bukowska, Wiktoria Pogodzińska oraz Klaudia Piasek. Głosowanie rozpoczęło się na trzeciej godzinie lekcyjnej. Do oddania swoich głosów byli zapraszani nauczyciele wraz z uczniami. Po skończonych wyborach dziewczyny zajmujące się organizacją tego przedsięwzięcia, rozpoczęły liczenie głosów. Wszyscy z niepokojem czekali na oficjalne wyniki, które zostały przedstawione dzień po głosowaniu. Przewodniczącą naszego samorządu uczniowskiego została Marta Krzyżanowska z największą ilością głosów; zastępcą Anita Nowak oraz Weronika Iwańska; sekretarzem jest Marcin Tomaszewski; skarbnikami są Piotr Kołtun oraz Julia Szubińska.
Wszystkim głosującym dziękujemy za udział w wyborach, a nowo wybranemu Prezydium Samorządu Uczniowskiego GRATULUJEMY i życzymy tego aby zrealizowali przedwyborcze obietnice i owocnie pracowali na rzecz społeczności szkolnej Publicznego Gimnazjum nr 1 im. H.Sienkiewicza w Zakrzewie.

Wiktoria Pogodzińska, Klaudia Piasek
Klasa 3B


Rok szkolny 2014/2015

Szkole Wybory Prezydenckie - Młodzi Głosują


W naszej szkole 30 kwietnia 2015 roku w ramach projektu Młodzi Głosują ogłoszonego Przez Centrum Edukacji Obywatelskiej odbyły  się Szkolne Wybory Prezydenckie. Uczniowie naszej szkoły mieli szansę włączyć się w życie obywatelskie i zagłosować na prezydenta. Kto zdobył największe poparcie? Oto wyniki:
Głosów ważnych oddanych na kandydatów było:

Duda Andrzej Sebastia

79

Kukiz Paweł

66

Korwin - Mikke Janusz

49

Komorowski Bronisław

29

Ogórek Magdalena

17

Grzegorz Braun

7

Palikot Janusz

7

Kowalski Marian

2

Jarubas Adam

1

Tanajno Paweł

0

Wilk Jacek

0

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter edukacyjny. Nie wspiera  żadnego z kandydatów ani komitetów wyborczych.


Akademia z okazji Dnia Nauczyciela


 

Rok szkolny 2013/2014

Młodzi samorządowcy z Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie
na spotkaniu z Prezydentem

W poniedziałek 23 czerwca2014 roku w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie "Młodzi dla Wolności" zorganizowane z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014. Prezydent wspólnie z małżonką Anną spotkał się z uczniami i nauczycielami szkół zaangażowanych w obchody 25-lecia przemian 1989 r. W spotkaniu wzięli też udział Szef BBN Stanisław Koziej, minister w KPRP Irena Wóycicka i doradca Jan Lityński.
Dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza zaproszenie na to spotkanie było ogromnym wyróżnieniem oraz nagrodą. Samorząd Uczniowski działający w szkole we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej od lat realizuje projekty takie jak: "Opowiem Ci o wolnej Polsce", "Samorządy debatują", "Samorządy mają głos" , "Młodzi głosują", czy uliczne happeningi.  A wszystko po to, aby młodych ludzi nauczyć aktywności obywatelskiej.
Jesteśmy przekonani, że każdy młody człowiek, również niepełnoletni, powinien mieć szansę wypowiedzenia się w sprawach publicznych. Założenie, że młody człowiek nie będzie interesował się polityką i nie będzie w ogóle głosował do ukończenia 18 roku życia, a potem nagle stanie się zainteresowanym polityką, świadomym, aktywnym i głosującym obywatelem, jest złudne. Głosowanie w wyborach jest w pewnym sensie nawykiem. Nawyk taki się wyrabia poprzez samo głosowanie, dlatego realizujemy te projekty - mówią nauczyciele - opiekunowie Szkolnego Samorządu w Zakrzewie.
Uczniowie z Zakrzewa uczestniczyli w uroczystym spotkaniu z panem Prezydentem Bronisławem Komorowskim i jego małżonką. - Chciałbym wam życzyć tego, abyście nie zrezygnowali z kochania wolności i nigdy nie wyrzekli się rozumienia i współodpowiedzialności za polską wolność - mówił do uczniów Bronisław Komorowski. Z rąk doradcy Jana Lityńskiego gimnazjaliści odebrali podziękowanie za zaangażowanie się w obchody 25-lecia przemian 1989 r. Miłą niespodzianką przygotowaną dla młodych był koncert Kamila Bednarka oraz możliwość zwiedzania Pałacu Prezydenckiego. Dla uczniów spotkanie było ogromnym przeżyciem. Do szkoły wrócili radośni i pełni pomysłów na realizację kolejnych projektów.
Z dumą prezentowali się w koszulkach z logo uroczystości i już zapowiadali intensywne działania Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym.

Małgorzata Małysa

 


WOLNOŚĆ - KOCHAM I ROZUMIEM
Flagi wolności nad Zakrzewem


3 czerwca 2014 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie zorganizowali radosny happening z okazji Święta Wolności pod hasłem "Flagi wolności, truskawki radości". Do wspólnego świętowania gimnazjaliści zaprosili uczniów z 6 szkół podstawowych gminy Zakrzew, przedszkolaków oraz władze samorządowe.
Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs pt. "Moja wymarzona Polska za 25 lat". Na znak tego, że niezwykle ważnym przedmiotem, który doprowadził do zmian w Europie po 89 roku jest urna wyborcza, uczestnicy konkursu swoje prace wrzucali do symbolicznej urny z napisem: Głosuj za swoimi marzeniami.  Wszyscy uczestnicy happeningu mieli możliwość skosztować patriotycznych przekąsek oraz wziąć udział we wspólnej fotografii "żywej flagi". Gimnazjaliści z Zakrzewa apelowali: My młodzi, choć 25 lat temu nie było nas na świecie, dziś chcemy budzić radość i dumę z osiągnięć i sukcesów, chcemy inspirować aktywność obywatelską, przypominać o odpowiedzialności za wolność, budować poczucie solidarności i wspólnej troski o przyszłość.
Świętujmy razem i działajmy razem! - międzypokoleniowo i międzyśrodowiskowo. ZAWSZE DLA DOBRA POLSKI, DLA DOBRA NASZEJ OJCZYZNY!
Wolność słowa i działania,  wolność wyboru drogi życia, nauki, kariery, wolność pracy dla dobra wspólnego i wolność sporów o Polskę. Wszystko to wydaje nam się dziś oczywiste. Żyjemy w wolnym i niepodległym kraju, a przemiany roku 89' otworzyły przed społeczeństwem obywatelskim szanse, o których wcześniej trudno było nawet marzyć- radośnie wykrzykiwali uczniowie.
Nie zabrakło tego dnia biało-czerwonych flag, transparentów z hasłami wolnościowymi, rytmicznej muzyki, balonów i kołatek. Było radośnie i uroczyście.

M.Małysa

 


Dzień Dziecka świętujemy w Zatopolicach

 

 


Walentynki w naszej szkole

14 lutego, jak co roku, uczciliśmy Święto Zakochanych. Zgodnie ze szkolną tradycja już kilka dni wcześniej ruszyła Poczta Walentynkowa.  Sprzedawane przez Samorząd Uczniowski walentynki cieszyły się dużym zainteresowanie.  Wszyscy chętni uczniowie na przerwach mieli możliwość wrzucenia swoich pocztówek do skrzynki. 14 lutego zostały one wręczone adresatom.  
Ponadto w szkole zapanowała walentynkowa atmosfera, dzięki czerwonym strojom uczniów. Wszyscy, którzy uczcili w ten sposób Święto Zakochanych, nie byli pytani.  
Z okazji Walentynek składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia,
szczęścia miłości i powodzenia. Przypominamy również, żeby okazywać miłość cały rok, a nie tylko 14 lutego.

Anna Drużdżel, kl. IIb 


11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości
 
Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości (11 listopada) uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego polegającej na  upowszechnianiu zwyczaju robienia biało-czerwonych kokard narodowych, jako elementu obchodów Święta Niepodległości. Samorząd Uczniowski wykonał takie kokardy narodowe. W dniu naszego narodowego święta cała społeczność szkolna dumnie prezentowała je na piersi.


   Już trzeci rok nasz Samorząd Uczniowski wspólnie ze Szkolnym Wolontariatem prowadzą "zakręconą akcję" zbierania plastikowych nakrętek po napojach, płynach, szamponach itp. Zbierając korki pomagamy chorym dzieciom. W tym roku korki zbieramy dla
   11-letniej Majki z Kuczek Kolonii. Maja chora jest na białaczkę. PAMIĘTAJ TY TEŻ MOŻESZ POMÓC. NIE WYRZUCAJ PLASTIKOWYCH KORKÓW, PRZYNIEŚ JE DO SZKOŁY!


Dzień spódnicy

Po raz pierwszy Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Spódnicy, który zakończył się sukcesem. Nie tylko Panie i dziewczęta włożyły, w środę 30 października, wspaniały element damskiej garderoby, ale również chłopcy z radością spacerowali w tym stroju po szkole. Solidnie do Dnia Spódnicy przygotowali się uczniowie z klas I a oraz II b, zakładając na siebie spódnice kolorowe, kraciaste jak również z falbankami i koronkami. Następny dzień, podczas którego będzie można zaprezentować inne, zabawne przebranie już wkrótce.

 


Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Nauczyciela- tak powszechnie nazywa się święto obchodzone w szkołach dnia
14 października. Warto zaznaczyć, że nie świętują tylko nauczyciele. Tak naprawdę jest to dzień wyjątkowy dla całej społeczności szkolnej ustanowiony na pamiątkę powołania Komisji Edukacji Narodowej.
W naszym gimnazjum również świętowaliśmy. Tradycyjnie pierwsze życzenia złożyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, składając na ręce pan dyrektorek kwiaty. Następnie gratulacje otrzymała grupa nauczycieli, którzy zostali wyróżnieni przez panią dyrektor.
Aby jak najdłużej towarzyszył nam dobry humor, szkolny kabaret zaprezentował krótki, trzyczęściowy skecz. No cóż, tym razem w nieco krzywym zwierciadle zostali przedstawienie nauczyciele, rodzice i nasze drogie panie woźne. Okazało się, że są nerwowi, niecierpliwi, mają nieodpowiednie podejście do uczniów, nie rozumieją dylematów młodzieży, itd.itd. Tymczasem sami nie wiedzą, jak cudowną mają pracę.
Ale oczywiście to tylko KABARET, a więc świat oglądany z przymrużeniem oka.
Piękne życzenia uczniów i podziękowania od rodziców zakończyły uroczystą akademię.

 

 


 

To My - Samorząd Uczniowski

Ewelina, Kamila, Ania

Ania Wiktoria Dominik
Ewelina Kamila Natalia

Samorzady klasowe

Klasa 1a - R. Kulak
1.Julia Wabik
2. Weronika Iwańska
3. Piotr Kaszuba
Klasa 1b- E. Maj
1.Wiktoria Pogodzińska
2.Jakub Rdzanek
3.Natalia Baran
4. Klaudia Piasek
Klasa 1c- A. Ambroż
1.Anita Nowak
2.Dominik Golus
3. Wiktoria Mucha
Klasa 1d- B. Słowik
1.Julia Szubinska
2.Bartek Prokopowicz
3. Łukasz Piszczek
Klasa 1e- P. Wątorski
1.Damian Soból
2.Konrad Fryziel
3.Patryk Fryziel
Klasa 2a- M. Koprowska
1.Martyna Wojtczak
2.Julia Kozłowska
3.Bartek Orłowski
Klasa 2b- E. Woźniak
1.Anna Drużdżel
2.Kinga Stawczyk
3.Anita Mazur
4.Wojciech Kozera
Klasa 2c- M. Białkowska
1.Eryk Bilski
2.Andżelika Fijołek
3.Karol Wieczorek
4.Roksana Zgutka
Klasa 2d- M. Małysa
1.Patrycja Wolak
2.Adrian Wasiak
3.Łukasz Walczak
4.Ilona Tomaszewska
Klasa 2e- D. Olędzka
1. Ania Wabik
2.Jakub Golus
3.Patryk Kowalski
4.Martyna Olszewska
Klasa 3a- M. Sobień
1. Magdalena Warchoł
2. Paweł Przybyś
3.Zuzanna Pawlicka
4.Ewelina Waniak
Klasa 3b- M. Rdzanek
1.Karol Tomaszewski
2.Dominik Świątkowski
3. Kamila Zamkowska
Klasa 3c- M. Prorok
1.Mateusz Papis
2.Szymon Pacholski
3.Karolina Wilk
4.Klaudia Różycka
Klasa 3d- R. Wronka
1.Przemysław Krzepisz
2. Karolina Mortka
3. Kamila Wójcik
Klasa 3e- M.Celińska
1.Natalia Kosowska
2.Mariusz Szymański
3.Barbara Walczak
Klasa 3f- K.Bartold
1.Natalia Kujawiak
2.Norbert Jabłonka
3.Cyprian Golus


List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do uczniów

Nasz Samorząd Ma Głos

W poniedziałek, 30 września 2013 roku w naszym gimnazjum zostały przeprowadzone wybory do Rady Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. W tym roku po raz drugi przystąpiliśmy do programu organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej "Samorządy mają głos". Znaleźliśmy się w gronie 613 szkół z całej Polski, które przeprowadziły w pełni demokratyczne wybory. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia strony ww.wybory.ceo.pl, na której można zobaczyć jak wyglądały przygotowania do wyborów oraz ich przebieg a także zapoznać się z programami wyborczymi naszych szkolnych liderów.
Nasi gimnazjaliści poczuli się jak na prawdziwych wyborach, Każdy głosujący miał prawo do oddania głosu na jednego kandydata, którego program wyborczy najbardziej mu się podobał. Świetnie zorganizowana komisja wyborcza zapisywała na listach klas osoby, które oddały już jeden głos, tak aby wybory były sprawiedliwe. Kampania wyborcza poprzedzająca wybory była widoczna w całej naszej szkole. Rywalizacja była zacięta, każdy kandydat sprawiedliwie walczył o poparcie i głosy uczniów PG nr 1 im. H. Sienkiewicza w Zakrzewie.
Fotel przewodniczącej objęła, zwyciężając bezkonkurencyjnie Ania Drużdżel z klasy 2b. Zastępcami przewodniczącej zostały: Wiktoria Różańska z 3b i Natalia Kosowska z 3d, sekretarzem został Dominik Świątkowski z 3b a skarbniczkami Kamila Wójcik z 3d i Ewelina Waniak z 3a. Życzymy powodzenia i realizacji przedwyborczych obietnic.

 

Samorządy mają głos - akcja Centrum Edukacji Obywatelskiej
na rzecz samorządów uczniowskich

Nasza szkoła już drugi raz przystąpiła do  akcji "Samorządy mają głos", której celem jest rozpowszechnienie dobrej praktyki demokratycznych wyborów do władz samorządów uczniowskich w polskich szkołach.
W naszej szkole uczniowie przygotowywali się do wyborów zgodnie
z demokratycznymi standardami. Wybory poprzedziła kampania wyborcza kandydatów do władz Rady Szkoły.
Wszyscy kandydaci mieli możliwość prezentowania swoich programów wyborczych na specjalnej platformie internetowej. Opublikowaliśmy tam również relacje z wyborów oraz informacje o frekwencji w szkolnych wyborach.
Frekwencja wyborcza w naszej szkole to 95%, w skali kraju 79%.
Demokratyczne wybory w ramach akcji zorganizowało 613 szkoły
w całej Polsce.

 

Kampania wyborcza  do Samorządu Uczniowskiego w pełni.  

Od kilku dni grupa aktywnych, pełnych pomysłów uczniów próbuje przekonać do siebie szkolną społeczność, aby podczas wyborów do Samorządu Uczniowskiego oddawali na nich swoje głosy. Plakaty, ulotki, słodycze, naklejki z imionami i hasłami wzywającymi do głosowania można zauważyć w każdym zakątku szkoły. Zaskakująca jest pomysłowość kandydatów, która w żaden sposób nie ułatwia prostego wyboru. Zachęcamy do zapoznawania się z programami wyborczymi i oddawania głosów na swoich faworytów.

 

link do strony: http://wybory.ceo.nq.pl/relacja?id=1046

link do strony: http://wybory.ceo.nq.pl/relacja?id=1110

 


Rok szkolny 2012/2013

II Konkurs Mody Ekologinej

 


 

Dzień Dziecka w Gimnazjum " Wspomnień czar"

Z okazji Dnia Dziecka w Gimnazjum odbył się konkurs pod hasłem  "wspomnień czar". W konkursie brało udział 6 osób, ale cała brać gimnazjalna wraz z nauczycielami, wychowawcami i dyrekcją uczestniczyła, jak się okazało dość aktywnie w całym przedsięwzięciu.
Członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali prezentację  fotografii swoich nauczycieli z czasów ich dzieciństwa. Zdjęcia w większości budziły aplauz publiczności, gdyż naszym oczom ukazywały się słodkie brzdące, smukłe i cudowne dziewczęta przystępujące do I Komunii Świętej albo młodzi gniewni z zawadiackim spojrzeniem i bujną czupryną.
Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie klasy III - Konrad Marzec i Anita Kwaczyńska. Pozostali uczestnicy, tak jak zwycięzcy, otrzymali upominki w postaci słodkości.
Prezentacja trwała  ponad 30 minut, ale zaangażowani uczniowie chętnie oglądali kolejne fotografie, doszukując się na nich podobieństwa do swych nauczycieli. To znak, że wspomnienia zawsze są "czarujące".

 

 


WYSTAWA O JANUSZU KORCZAKU

"Janusz Korczak - lekarz, pedagog, społecznik"

Od początku listopada 2012 roku w naszej szkole, na dolnym hollu można oglądać wystawę o Januszu Korczaku "Janusz Korczak - lekarz, pedagog, społecznik". Organizatorką wystawy jest p.Małgorzata Małysa. Wystawa ma na celu przybliżenie gimnazjalistom w roku korczakowskim postaci Janusza Korczaka. Na wystawie znalazły się kserokopie fotografii przedstawiających Korczaka i jego współpracowników, miejsca do których podróżował i w których pracował. Wyodrębniono również dział z ciekawostkami i książkami o Korczaku oraz książki dla dzieci jego autorstwa. Wystawę uatrakcyjniają portrety Korczaka wykonane przez naszych gimnazjalistów. Sporo na tej wystawie również cytatów i mądrych myśli. W sam raz dla tych, którzy szukają inspiracji do własnych działań. Jedna z myśli korczakowskich stała się mottem naszego Szkolnego Samorządu:
"Samorząd - to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku."

 


Podsumowanie Góry Grosza 2012/2013

            W tegorocznej akcji zebrano 22 356 monet o łącznej wartości 536zł 25gr.
Klasy, które zebrały najwięcej:
I miejsce - klasa 3b - 5613 monet, nagroda to film ze słodką niespodzianką;
II miejsce - klasa 3a - 3456 monet, nagroda to nieprzygotowanie do dowolnie wybranej lekcji;
III miejsce - klasa 3d - 2388 monet, nagroda to nieprzygotowanie do dowolnie wybranej lekcji.

            Pieniądze zostaną przekazane fundacji Nasz Dom.

Wszystkim, którzy włączyli się do akcji serdecznie dziękujemy!


 

 Wznawiamy akcję zbierania plastikowych nakrętek
POMAGAMY MAŁEJ AMELCE

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NAUCZYCIELI, ABY WŁĄCZYLI
SIĘ DO TEJ AKCJI

ZBIERAMY NAKRĘTKI PO:

  • napojach
  • paście do zębów
  • płynach do płukania
  • kawie
  • szamponach
  • płynach do kąpieli


 

 

Debata wypadła perfekcyjnie!

26 września 2012 roku (środa) odbyła się w naszym gimnazjum debata przedwyborcza, w której nie brali udziału wszyscy kandydaci. Startujący w wyborach prezentowali swoje programy wyborcze, rozmawiali na tematy najważniejsze dla SU, mówili o tym, co chcą wprowadzić w życie szkoły w roku szkolnym 2012/2013. Kandydaci pokazali się wyborcom z jak najlepszej strony! 

 


 

Dzień Komiski i Edukacji Narodowej

 

Przewodnicząca: Klaudia Baran kl. 3b

Zastępca:
Maciej Kozioł kl. 3a

Sekretarze: Natalia Milczarska kl. 3b
Julita Wolska kl. 3a

Skarbnicy: Karolina Kuraś kl. 3b
Sebastian Kaliński kl. 3b

Opiekunowie SU
Małgorzata Białkowska
Małgorzata Małysa
Magdalena Wójcik
Krzysztof Bartold


 

Wybory Samorządu Szkolnego

 


 

Samorządy klasowe w roku szkolnym 2012/2013

Klasa, wychowawca

Imiona i nazwiska uczniów

I A- Małgorzata Koprowska

1. Angelika Korczak
2. Julia Kozłowska
3. Katarzyna Górnik

I B- Ewelina Woźniak

1. Paweł Batcikowski
2. Anna Drużdżel
3. Anita Mazur

I C - Małgorzata Białkowska

1. Eryk Bilski
2. Marta Mitak
3. Milena Jakubiak

I D - Małgorzata Małysa

1. Adrian Wasiak
2. Patrycja Wolak
3. Ilona Tomaszewska

I E - Donata Olędzka

1. Grzegorz Prasałek
2. Martyna Olszewska
3. Anna Wabik
4. Eryk Smagowski

II A - Magdalena Sobień

1. Aleksandra Rogala
2. Zuzanna Pawlicka
3. Daria Fałek
4. Urszula Jakubiak

II B - Monika Rdzanek

1. Konrad Paterek
2. Ola Pawelec
3. Kamila Zamkowska

II C - Marzena Prorok

1. Daniel Wabik
2. Patryk Wabik
3. Klaudia Różycka
4. Patrycja Mortka

II D - Renata Wronka

1. Przemysław Krzepisz
2. Karolina Mortka
3. Kamila Wójcik

II E - Maria Celińska

1. Barbara Walczak
2. Paulina Marzec
3. Patrycja Hebda

II F - Krzysztof Bartold

1. Natalia Kujawiak
2. Norbert Jabłonka
3. Emil Iwański

III A - Beata Słowik

1. Aleksandra Gazda
2. Piotr Mieszczakowski
3. Milena Szymańska

III B - Anna Ambroż

1. Klaudia Baran
2. Karolina Kuraś
3. Zuzanna Zadęcka
4. Sebastian Kaliński

III C - Edyta Maj

1. Marcin Kołtun
2. Damian Kostrzewa
3. Ewelina Gierczak

III D - Justyna Janus

1. Elżbieta Cielniak
2. Kamila Litwińska
3.Aneta Wólczyńska

III E - Dorota Pawlikowska

1. Dominika Łoboda
2. Konrad Marzec
3. Dominika Markiewicz

III F - Piotr Wątorski

1. Anita Kwaczyńska
2. Sylwia Hernik
3. Małgorzata Paluch