strona główna
  misja naszej szkoły
  historia szkoły
  patron naszej szkoły
  muzeum regionalne
  galeria zdjęć
  grono pedagogiczne
  nasi absolwenci
  hymn szkoły
  foldery
  kawiarenka
  radiowęzeł
  dokumenty szkolne
  co dalej Gimnazjalisto?
  Wiarygodna szkoła
  akcja "Szkoła z klasą"
  happeningi, ogniska, imprezy
  sport, UKS "AS" Zakrzew
  projekty, konkursy
  gazetka "Szuflada"
  gość miesiąca
  wolontariat
  uroczystości szkolne
  nasza miejscowość
  nietypowe lekcje
  wycieczki, zielona szkoła
  edukacja obywatelska
  samorząd szkolny
  świadkowie historii
  Wieści
  dla rodziców
  kontakt
 
Świadkowie historii
 

Nauczycielki historii: panie Małgorzata Zamkowska i Małgorzata Małysa oraz nauczycielka j. polskiego Beata Słowik podjęły się realizacji programu "Świadkowie historii najnowszej opowiadają".
W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie  gimnazjum   uczestniczą w cyklicznych  spotkaniach z osobami, które były świadkami ważnych, a być może mało znanych wydarzeń historycznych. Projekt zakłada, że o wolnej Polsce będą opowiadać ludzie zaangażowani w jej powstanie, choćby poprzez udział w demonstracjach, strajkach lub dyskusjach.
Wszyscy mamy do opowiedzenia jakieś historie, historie, które znamy od deski do deski. Nadajemy naszym doświadczeniom pewien porządek, tworzymy z niej opowieści.
Dobrze wykorzystana historia mówiona daje poczucie spełnienia. Zbieranie opowieści daje możliwość dotknięcia i zatrzymania czegoś wartościowego. Spotkanie ze świadkiem pokazuje, że historia może być dużo ciekawsza niż ta przekazywana w podręcznikach, że posiada wiele znaczeń i może być różnie interpretowana.
To właśnie świadkowie mogą wskazać ciekawą sprawę, rozszyfrować tajemnicę, odtworzyć, wydarzenia, ale i klimat z przeszłości, opowiedzieć historie, które może nigdy nie zostały zapisane.
Bezpośrednie spotkania młodych ludzi ze świadkami wydarzeń historycznych mogą się okazać niezwykle cennym doświadczeniem w procesie kształcenia. Uczenie się historii poprzez indywidualne losy ludzi jest procesem bardzo motywującym uczniów do pracy, wyzwalającym emocje, osobiste zaangażowanie i zrozumienie wydarzeń historycznych.


Radomski Czerwiec '76

Dnia 23 czerwca 2016 r. w ramach projektu "Świadkowie historii" realizowanego przez naszą szkołę, gośćmi specjalnymi byli: pan Stanisław Kowalski- prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec '76 oraz Janusz Gregorczyk Członek Komisji Rewizyjnej.
Od 2011 roku działa w Radomiu Stowarzyszenie Radomski Czerwiec '76. Jego członkami są osoby najbardziej skrzywdzone, bestialsko torturowane na "ścieżkach zdrowia" i skazane na wieloletnie wyroki więzienia.
25 czerwca 1976 r. robotnicy w Radomiu wyszli na ulicę w proteście przeciw zapowiedzianej podwyżce cen żywności. Demonstracje przybrały gwałtowny charakter. Nasi goście byli świadkami i uczestnikami tych wydarzeń. Opowiadali zebranej młodzieży o tym, co przeżyli, o "ścieżkach zdrowia", więzieniach, o brutalnych represjach. Ujawniali nieznane powszechnie fakty, dotyczące radomskich robotnic i robotników. Goście przekazali młodemu pokoleniu przesłanie, że patriotyzm to wartość najważniejsza w życiu człowieka. Mówili również o konieczności kultywowania pamięci o tych, którzy przez media pogardliwie byli nazywani "warchołami". Spotkaniu przyświecało hasło "Gdyby nie Ursus i Radom to byś jadł chleb z marmoladą". Wypadki radomskie były kamieniem milowym na drodze ku wolnej Polsce. W 40 rocznicę "wydarzeń" w Radomiu my gimnazjaliści z Zakrzewa składamy hołd bezimiennym bohaterom i uczestnikom tamtych wystąpień. Pamięć o nich będzie trwała i umacniała nas w wierze, w sens nauki i walki o wolność, godność i sprawiedliwość w Polsce.

..............................................................

" Historia na kartach pocztowych"

Uroczyste otwarcie odbyło się 9 listopada 2012 o godzinie 17:00 w Bibliotece Gminnej w Zakrzewie

 

..............................................................

 

" ...Związali drutem człowiekowi ręce
I wyśmianego kładli w płytkie groby,
Żeby nie wzywał prawdy w testamencie
I już na zawsze był anonimowy..."


            Czesław Miłosz - "Gwiazda Piołun"

Dnia 29 kwietnia 2008 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielem rodzin policjantów pomordowanych przez Związek Sowiecki w 1940 r.  Panem Tadeuszem Adamczykiem oraz  przedstawicielką Rodzin Katyńskich Panią Romą Sokół. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem i wzruszeniem wysłuchali prelekcji przedstawiającej prawdę o jednej z największych zbrodni dokonanej na narodzie polskim .
Dziękujemy za przechowanie pamięci  o tamtej zbrodni, pamięci, z której my- młodzi ludzie-  możemy się uczyć.   Słowo: Sybir, wywózka, Katyń, łagry, brzmią teraz inaczej. To nie są tylko nazwy geograficzne czy wspomnienia z historii - to jest świadomość o losach narodu.


Pani Roma Sokół ze Stowrzyszenia Rodzin Katyńskich oraz Pan Tadeusz Adamczyk - przewodniczący Stowarzyszenia Rodzin Policyjnych 1939

..............................................................

5 grudnia 2007 roku w kawiarence "Muzealna" odbyło się spotkanie z panem Tadeuszem Kosowskim - uczestnikiem działań wojennych podczas  II wojny światowej na terenie gminy Zakrzew, Radomskiego Czerwca, a przede wszystkim wspaniałym dziadkiem naszej koleżanki - uczennicy klasy III F - Anety Skorzy.
Temat, który całkowicie zdeterminował wszystkie pytania ,  to wspomnienia pana Tadeusza z okresu II wojny światowej, a szczególnie bitwy pod Taczowem. Przytoczył  przebieg  największej "lokalnej" bitwy, zdradził nam także  lokalizację zbiorowej mogiły ofiar tej bitwy. Z ogromnym wzruszeniem opowiedział historię rodziny Lipców, która tragicznie zginęła w skutek wybuchu bomby. Nie obyło się też bez opowieści o powojennej smutnej rzeczywistości z okresu PRL-u, manifestacjach i  strajkach w największych radomskich  fabrykach. Łzy, które widzieliśmy w oczach pana Tadeusza Kosowskiego, były dla nas przykładem prawdziwego patriotyzmu i ówczesnego humanitaryzmu.

Dziękujemy Panu Tadeuszowi za opowieści o naszej Polsce.


Pan Tadeusz Kosowski - uczestnik działań wojennych podczas II wojny światowej oraz Radomskiego Czerwca

..............................................................

Milicyjny gazik, ZOMO-wcy w mundurach, koksownik, zdjęcia, plakaty i dokumenty z okresu stanu wojennego, a w tle muzyka i przemówienie generała Jaruzelskiego - to wszystko można było usłyszeć i zobaczyć 17 grudnia 2007 r. w Publicznym Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Zakrzewie. W 26-tą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego uczniowie wraz z nauczycielkami Beatą Słowik, Małgorzata Małysą i Małgorzatą Zamkowską przygotowali montaż słowno - muzyczny, który miał przypomnieć uczniom o tragicznych wydarzeniach z grudnia 1981 r.
Gościem specjalnym uroczystości był poseł Ziemi Radomskiej pan Marek Suski. W czasie spotkania z młodzieżą poseł przeczytał fragmenty swojego pamiętnika, który pisał podczas stanu wojennego, odbywając służbę wojskową. Podzielił się swoimi poglądami na temat wprowadzonego stanu wojennego, jego twórców oraz wyraził nadzieję, że zostaną oni osądzeni przez ludzi i historię.


Pan Marek Suski - poseł Ziemi Radomskiej

..............................................................

Dnia 26 lutego 2008 roku w ramach programu "Świadkowie historii najnowszej opowiadają" na prelekcję zostali zaproszeni przedstawiciele Radomskiego Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, żołnierze Armii Krajowej: pan S. Stanisławek, pan S. Zimałka, pan K. Borkowski.
Ludzie czynu tworzą historię. Do takich należeli nasi goście, stojący na czele największej i najważniejszej formacji podziemia antykomunistycznego nie tylko w regionie radomskim, ale również w powojennej Kielecczyźnie.
Żołnierze opowiedzieli zebranej młodzieży wspomnienia własnych przeżyć i spostrzeżeń związanych z aresztowaniem, śledztwem, pobytem w aresztach Urzędów Bezpieczeństwa oraz w więzieniach . Sytuacja AK - owców była tragiczna. Przez prawie pół wieku komunistyczna propaganda hańbiła ich mianem "bandytów".
Żołnierzy AK, którzy walczyli o wolność naszego kraju jest coraz mniej, a tylko od nich możemy się dowiedzieć historii tamtych czasów z pierwszej ręki, tej realnej, prawdziwej i życiowej. Trzeba okazywać ludziom szacunek. To właśnie dla nas się poświęcali, abyśmy mogli egzystować w takim kraju, jakim dziś żyjemy.

Historia swych dziejów nie piszę nam dziś,
Historia to wieków przymierze,
Historię swą, własną pisaliśmy krwią
Ni podłość, ni potwarz nie splami nam flag,
Bo Polskę kochaliśmy szczerze
I każdy z nas szedł dla niej na śmierć
A chociaż nam życie zabrano
Honoru nam nikt nie odbierze
Hardzi i dumni i wierni po grób


Żołnierze Armii Krajowej, Członkowie Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego: Kazimierz Borkowski, Mieczysław Zimałka, Stanisław Stanisławek

Podziękowania