strona główna
  misja naszej szkoły
  historia szkoły
  patron naszej szkoły
  muzeum regionalne
  galeria zdjęć
  grono pedagogiczne
  nasi absolwenci
  hymn szkoły
  foldery szkoły
  kawiarenka
  radiowęzeł
  dokumenty szkolne
  co dalej Gimnazjalisto?
  Wiarygodna szkoła
  akcja "Szkoła z klasą"
  happeningi, ogniska, imprezy
  sport, UKS "AS" Zakrzew
  projekty, konkursy
  gazetka "Szuflada"
  gość miesiąca
  wolontariat
  uroczystości szkolne
  nasza miejscowość
  nietypowe lekcje
  wycieczki, zielona szkoła
  edukacja obywatelska
  samorząd szkolny
  świadkowie historii
  Wieści
  dla rodziców
  kontakt
 
Akcja "Szkoła z klasą"

   W roku szkolnym 2002/2003 Publiczne Gimnazjum w Zakrzewie przystąpiło do akcji ,,Szkoła z klasą". Jej organizacją i promocją zajęła się Gazeta Wyborcza oraz fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Honorowy patronat objął prezydent RP - Aleksander Kwaśniewski.
   Nasza szkoła, przystępując do akcji, postawiła sobie za cel zmianę systemu nauczania. Chcieliśmy ciekawie i dobrze uczyć, jasno i sprawiedliwie oceniać, tworzyć dobry klimat, przygotowywać uczniów do nowoczesnego świata, a także rozwijać umiejętności współpracy i wrażliwości społecznej.
   Aby uzyskać tytuł ,,Szkoły z klasą", należało zrealizować po jednym zadaniu z sześciu zasad, napisać sprawozdania z ich przebiegu i przesłać do sekretariatu akcji..
   ,,Szkoła jest ważna, aby nie starać się, żeby była lepsza" - pod takim hasłem zdobyliśmy certyfikat najlepszej szkoły w Polsce.

Zasada pierwsza: 
Szkoła dobrze uczy każdego ucznia
W ramach realizacji tej zasady wybraliśmy zadanie ,,Jak wychowywać ludzi z pasją". Istotą zadania było rozbudzenie zainteresowań i pasji wśród uczniów.
Zasada druga: 
Szkoła ocenia sprawiedliwie
Wybraliśmy zadanie ,,Czy na pewno oceniamy sprawiedliwie?". Zadaniem szkoły było wypracowanie systemu wczesnego informowania uczniów o formach i zasadach oceniania z poszczególnych przedmiotów.
Zasada trzecia:
Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat
W ramach tego zadania został zorganizowany Festiwal Nauki, na którym uczniowie prezentowali własne osiągnięcia.
Zasada czwarta:
Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości
Realizując zadanie ,,Praca dla innych" stworzone zostały możliwości pracy na rzecz innych, uczniowie zachęcani byli do aktywności społecznej i pomagania potrzebującym.
Zasada piąta:
Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat
Wybraliśmy zadanie ,,Szkoła bez nałogów". Nauczyciele dokonali przeglądu działań profilaktycznych, stworzyli własny program, chroniący uczniów przed nałogami i uczyli ich zdrowego stylu życia.
Zasada szósta: 
Szkoła przygotowuje do przyszłości
   W ramach realizacji tej zasady wybraliśmy zadanie ,,Uczniowie wchodzą do Europy". Jego istotą było wypracowanie wartościowych form edukacji europejskiej, które byłyby atrakcyjne dla uczniów.

   Zdajemy sobie sprawę, iż nie tylko nasza szkoła otrzymała ten zaszczytny tytuł "Szkoły z klasą", doskonale też wiemy, że każda szkoła biorąca w tym udział przeżywała równie ciężkie chwile, próbując jak najlepiej wywiązać się z wytyczonych przez organizatorów akcji zadań. Z pewnością, jesteśmy małą szkołą o wielkim duchu. Nie brakuje nam motywacji i zapału, dzielnie uczestniczymy w olimpiadach i konkursach, wyszukujemy i promujemy młodzież szczególnie uzdolnioną.
   Udział w akcji "Szkoła z klasą" utwierdził nas w myśli, że praca naszego grona wykonywana na rzecz edukacji jest ogromna i tylko ludzie z pasją potrafią ją wykonywać.