strona główna
  misja naszej szkoły
  historia szkoły
  patron naszej szkoły
  muzeum regionalne
  galeria zdjęć
  grono pedagogiczne
  nasi absolwenci
  hymn szkoły
  foldery szkoły
  kawiarenka
  radiowęzeł
  wedrówki regionalne
  co dalej Gimnazjalisto?
  akcja "Szkoła z klasą"
  happeningi, ogniska, imprezy
  sport, UKS "AS" Zakrzew
  projekty, konkursy
  gazetka "Szuflada"
  gość miesiąca
  wolontariat
  uroczystości szkolne
  nasza miejscowość
  nietypowe lekcje
  wycieczki, zielona szkoła
  projekt MONA
  samorząd szkolny
  świadkowie historii
  Wieści
  kontakt
 
Wędrówki regionalne

Kocham czar wspomnień, smutny wdzięk dawności,
Woń starych dworów, pustki i lawendy,
Rozwory wielkich, szklanych drzwi bez gości,
Myśl, że tak wiele przeszło życia tędy,
Życia co płynąc, jak dym się ulatnia, (...)
I zdaje mi się, że w powietrza strudze,
Co przez pokoi płynie pustkę wonną,
Dech czyjś, tęsknotą gnany tu pozgonną,
Coś, co jak zapach uwiędłego kwiatu,
Miejsc się kochanych nie puszcza i trwa tu.


                                                  Maryla Wolska
Odkrycia archeologiczne

   We wrześniu 2003r. ekipa archeologów przeprowadziła badania wykopaliskowe na stanowisku w Koziej Woli, gm. Zakrzew. Dostarczyły one wielu cennych informacji na temat funkcjonowania osady kultury przeworskiej sprzed 2000 lat. Archeolodzy odkryli m.in. pozostałości po budynkach mieszkalnych, paleniskach, jamach zasobowych i odpadowych oraz po piecach hutniczych do wytopu żelaza. Wśród licznych fragmentów potłuczonych naczyń glinianych znaleziono m.in. 2 przęśliki i 2 fragmenty noży żelaznych. Do ciekawych znalezisk należy dno garnka, które ozdobiono ornamentem w formie motywu roślinnego.